NOWE UMIEJĘTNOŚCI
NOWE MOŻLIWOŚCI

KURSY

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO OBSŁUGI LUB KONSERWACJI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH PODLEGŁYCH DOZOROWI TECHNICZNEMU

Wózki widłowe

kat: IWJO, IIWJO, IIIWJO
Zobacz więcej

Żurawie

samojezdne, przenośne, przewoźne, stacjonarne, samojezdne i wieżowe – kat: IŻ i IIŻ
Zobacz więcej

Podesty ruchome

wiszące, masztowe, stacjonarne – kat: IIP
Zobacz więcej

Podesty ruchome przejezdne

kat: IT, IIT
Zobacz więcej

Dźwigi budowlane

z obsługą: towarowych, towarowo osobowych – kat: IID
Zobacz więcej

Dźwigi towarowe

ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych – kat: ID
Zobacz więcej

Wciągniki i wciągarki

hakowe ogólnego przeznaczenia i specjalizowane sterowanez kabiny oraz z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo – kat IW i IIW
Zobacz więcej

Suwnice hakowe

ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz cięgniki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo – kat: IIS Zobacz więcej

Suwnice specjalizowane

sterowane z kabiny – kat: IS
Zobacz więcej

Urządzenia do manipulacji kontenerami

kat: IK Zobacz więcej

Wyciągi narciarskie

Zobacz więcej

Koleje linowe

Zobacz więcej

Obsługa UNO

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych towarami niebezpiecznymi wg: ADR/RID Zobacz więcej

Obsługa UNO

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych pod ciśnieniem większym niż 0,5bar Zobacz więcej

Obsługa instalacji

do gazów medycznych i technicznych
Zobacz więcej
lpg

Napełnianie zbiorników LPG

Zobacz więcej

Pociąg sieciowy

Zobacz więcej

Hakowy - sygnalista

Zobacz więcej

§ Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Warunki przyjęcia kandydatów na kurs obsługi urządzeń technicznych:
 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie minimum zawodowe
 • Co najmniej 1 miesiąc stażu pracy jako pomocnik operatora określonego urządzenia
 • Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy
favicon3
Warunki przyjęcia na kurs konserwatora urządzeń technicznych:
 • Ukończone 18 lat
 • Orzeczenie lekarskie uprawniające do wykonywania zawodu
 • Posiadanie wykształcenia i praktyka:
 • Tytuł Robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika w zakresie mechanicznym oraz co najmniej 1 rok pracy przy konserwacji lub naprawach urządzeń technicznych, lub:
 • Ukończona Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kierunek: mechaniczny, elektryczny lub elektromechaniczny) oraz 1 rok pracy jako konserwator urządzeń technicznych lub:
 • Tytułu kwalifikacyjnego mistrza w zawodzie mechanicznym, elektrycznym lub elektromechanicznym oraz 6 miesięcy pracy przy konserwacji lub naprawach wózków jezdniowych podnośnikowych, lub:
 • Ukończenie średniej szkoły technicznej lub zawodowej (kierunek mechaniczny lub elektryczny) oraz 6 miesięcy pracy przy konserwacji lub naprawach urządzeń technicznych
favicon3

Programy szkoleń

Zostały zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny.

Egzaminy

Kurs zakończony jest egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny.

Dokumenty

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Zaświadczenie wydajemy na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT lub TDT do obsługi lub konserwacji w danej kategorii